Stanovení množství bioplynu

OxiTop® Control AN6 / AN12

Stanovení anearobní rozložitelnosti: stanovení množství bioplynu

OxiTop Control AN6

Anearobní procesy rozkladu se provádějí s vyloučením přístupu kyslíku. Měřící láhev má boční uzavírací nátrubky, kterými se může plynná fáze nad vzorkem vyplnit inertním plynem. Tyto nátrubky jsou uzavřeny přepážkami, takže se může po problém anearobním rozkladu rozpuštěný CO2 vypudit a následně pomocí absorbéru CO2 z plynné fáze odstranit. Vznikající tlaková diference je proporcionální koncentraci CO2, zbývající přetlak je proporcionální koncentraci metanu.

Proces, v závislosti na době rozkladu, se může komfortně sledovat v obslužném módu "P", ve kterém se měří tlak plynné fáze.

Objednávky
ModelStanovení množství bioplynuObj. číslo
OxiTop® Control AN6Souprava pro aerobní nebo anaeobní aplikace se 6 měřicími místy á 1000 ml208 225
OxiTop® Control AN12Souprava pro aerobní nebo anaerobní aplikace s 12 měřicími místy á 250 ml208 227
přístrojové varianty pro 120 VAC/60 Hz viz ceník.

Bližší informace o obsahu dodávaných souprav a další příslušenství naleznete v ceníku.

Měřící hlavice OxiTop®-C - více zde, další příslušenství zde.

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829